+66(0) 065 912 9949

@LivingDRealEstate living-d Thai | Eng

นโยบายบริษัท

มีความมุ่งมั่นให้บริการเป็นคนกลาง ในการซื้อ การขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้บริการเป็นคนกลาง ในการซื้อ การขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการทำงานอย่างมีความสุขของพนักงาน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทลีฟวิ่ง ดี เรียล เอสเตท : บ้านดี ที่สวย บริการด้วยใจ

เป็นผู้นำด้านการบริการในการซื้อ การขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ความมั่นคงของพนักงาน พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
© 2020 | LIVING D REAL ESTATE CO.,LTD - A theme by imakeplus | All Rights Reserved